Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Rada Rodziców

Rada Rodziców
10 września 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. W tajnych wyborach wyłoniono siedmiu członków Prezydium i trzech członków Komisji Rewizyjnej.
W roku szkolnym 2014/15 Rada Rodziców SOSW będzie działała w następującym składzie:

Przewodniczący RR SOSW              Barbara Brombosz
Wiceprzewodniczący RR SOSW      Urszula Walus
Sekretarz  RR SOSW                         Elżbieta Rusin
Skarbnika  RR SOSW                        Magdalena Wojnar
Członek Prezydium RR SOSW       Natalia Czuba
Członek Prezydium RR SOSW       Piotr Żak
Członek Prezydium RR SOSW       Tadeusz Barnat
Członek Komisji Rewizyjnej             Alicja Noga
Członek Komisji Rewizyjnej             Marek Szerszeń
Członek Komisji Rewizyjnej             Barbara Wanat

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat