Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Ognisko integracyjne

Ognisko integracyjne
6 listopada, klasy realizujące programy: Europejski Kodeks Walki z Rakiem i Trzymaj Formę wzięły udział w  integracyjnym spotkaniu przy ognisku. Uczniowie spożywali posiłek przestrzegając zasad zdrowego odżywiania. Zajęcia przebiegały w atmosferze życzliwości opartej na wzajemnym szacunku i pomocy.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat