Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Nie Święci garnki lepią

Nie Święci garnki lepią
Zajęcia warsztatowe.
W październiku nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach „Nie święci garnki lepią”, które odbyły się Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Zapoznali się z krótką historią garncarstwa i techniką obróbki gliny. Próbowali swoich sił w lepieniu i toczeniu na kole garncarskim. Obcowanie z naturalnymi materiałami wyzwoliło w nich dużo radości i swobody w wytwarzaniu ciekawych form i kształtów.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat