Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

„Nie-bezpieczny samochód”

„Nie-bezpieczny samochód”
V Akcja szkoleniowa z cyklu „I ty możesz zostać pierwszym ratownikiem"
13 czerwca 2013r. już po raz piąty w naszym Ośrodku miała miejsce akcja „I ty możesz zostać pierwszym ratownikiem". Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa z PZ nr 2 w Oświęcimiu wraz z grupą 10 uczniów-wolontariuszy z klas pierwszych z PZ nr2 przeprowadził dla naszych uczniów zajęcia  z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zgodnie z tegorocznym hasłem główny nacisk położony był na  kształtowanie prawidłowych zachowań podczas różnych zdarzeń
i wypadków samochodowych. Zajęcia odbywały się na terenie zielonym i w budynku SOSW przy ul. Obozowej 40. Najpierw oglądaliśmy film dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy, potem były ćwiczenia praktyczne w grupach, podczas których  wolontariusze czuwali nad akcją ratowniczą w czasie symulowanego wypadku samochodowego.
Pod fachowym okiem ćwiczyliśmy następujące umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:
●         ewakuację poszkodowanego z samochodu,
●         resuscytację krążeniowo-oddechową,
●         ułożenie w pozycji bocznej ustalonej oraz czterokończynowej,
●         zakładanie kołnierza i układanie poszkodowanego na desce,
●         usztywnianie kończyn i bandażowanie.
Podsumowaniem akcji był konkurs, w którym brali udział reprezentanci ze szkoły podstawowej i gimnazjum.  Najwięcej punktów i pierwsze miejsce zdobyła klasa 3Ga. Drugie miejsce, z jednakową ilością punktów zajęły klasy: 1Ga, 2Ga i 6SPa, natomiast trzecie miejsce zajęła klasa 4SPa.         

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat