Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

„ Myślę i tworzę Eko - logicznie”.

„ Myślę i tworzę Eko - logicznie”.
Uczniowie klas 6-8 biorą udział w programie  edukacyjno-ekologicznym.
Realizowane zagadnienia programowe połączą teorię z praktyką, pozwolą bliżej poznać wybraną problematykę związaną z ochroną przyrody, ekologią, wykorzystaniem surowców wtórnych i przedmiotów codziennego użytku do tworzenia prac plastycznych i technicznych. Dyskusje, obserwacje, działalność plastyczna i techniczna sprzyjać ma łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności  wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz  rozbudzić potrzebę dbania o środowisko.
Realizację programu uczniowie rozpoczęli od zbiórki makulatury, plastikowych nakrętek, resztek folii bąbelkowej, niepotrzebnych skrawków materiałów, które posłużą do wykonania prac plastycznych i technicznych. Pierwsze prace wykonane przez  uczniów pod opieką p. Jowity Greczner związane były z tematyką jesieni oraz zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Były to jesienne stroiki dekoracyjne, do przygotowania których wykorzystano resztki materiałów, drewna, gałązek, liści, kasztanów.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat