Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Międzynarodowy Dzień Lasów 2021

Międzynarodowy Dzień Lasów 2021
21 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów pod hasłem „Lasy to droga do odnowy i dobrego samopoczucia”.
Na zajęciach uczniowie obejrzeli film przyrodniczo - edukacyjny: Co to jest las?, a na podstawie przygotowanej prezentacji poznawali i utrwalali warstwy lasu - rośliny, zwierzęta, drzewa oraz słuchali odgłosów leśnych. Po przeprowadzonej „burzy mózgów” podsumowali znaczenie lasów w życiu człowieka i jego  wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne każdego z nas. Na zakończenie zajęć uczniowie układali „wzory zapałkowe”. Wszyscy zdeklarowali, że zgodnie z ogólnopolską kampanią „Łączą nas drzewa” wezmą udział w leśnych spacerach i obserwacjach  budzącej się po zimie przyrody oraz zadbają o ich czystość i porządek.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat