Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Magia Czytania „Poczytajmy razem”

Magia Czytania „Poczytajmy razem”
„Książka otwiera bramy wielkiego i ciekawego świata,
staje się powiernikiem i serdecznym doradcą
kształtującym naszą osobowość i nasz światopogląd.
To właśnie ona mówi o tym jak najpiękniej,
jak najmądrzej i jak najodważniej przejść przez życie”.(St. Stochel)!

Rozwijając zainteresowania uczniów, promując i wspierając czytelnictwo uczniowie uczestniczą w cotygodniowych, integracyjnych spotkaniach z książką „Poczytajmy Razem”. Odpowiednio dobrana literatura pomaga im
w poznawaniu świata i poszerzaniu wiedzy, uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość, empatię, wycisza emocje. Czytanie sprawia uczniom ogromną przyjemność. W skupieniu starają się zrozumieć i zapamiętać wiele rzeczy, odkrywają nowe pojęcia i miejsca.
W drugiej części warsztatów czytelniczych dzieci wypowiadają się na temat treści utworów, odpowiadają na pytania do tekstu, wyrażają swoje opinie, opowiadają o przeżyciach i uczuciach, jakich doznają podczas identyfikacji
z bohaterami książek. Zajęcia zawsze kończą się krótkim podsumowaniem.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat