Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

„Kto nie czyta ten traci…” - zajęcia czytelnicze

„Kto nie czyta ten traci…” - zajęcia czytelnicze
Legendy polskie.
Legendy są pierwszym elementem folkloru i tradycji, z którym spotykamy się jeszcze jako dzieci. To właśnie one przybliżały nam historię naszego narodu, uczyły, co jest dobre, a co złe. Pragnąc dzielić się z naszymi wychowankami  opowieściami o „początkach” naszej Ojczyzny zorganizowaliśmy kolejne zajęcia czytelnicze, w ramach programu Kto nie czyta, ten traci…”. Poznaliśmy historię Smoka, który był postrachem mieszkańców spod Wawelskiego Wzgórza oraz  Śmiałka, który uratował Syrenę spod władzy Czarodzieja. Podsumowaniem zajęć był konkurs plastyczny pt. „Smok Wawelski”.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat