Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

„Kto nie czyta, ten traci…”

„Kto nie czyta, ten traci…”
Zajęcia czytelnicze.
Kto nie czyta, ten traci…” to tytuł cyklicznych spotkań uczniów  starszych klas Szkoły Podstawowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zajęcia mają na celu rozwijanie aktywności czytelniczej wychowanków. Podczas dotychczasowych spotkań uczniowie mieli okazję poznać bohaterów lektury „Jacek, Wacek i Pankracek” Miry Jaworczakowej. Poznane przygody zainspirowały wychowanków do odegrania scenek rodzajowych oraz były okazją do udziału w warsztatach literackich.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat