Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Kontroluj wagę ciała - oblicz swoje BMI

Kontroluj wagę ciała - oblicz swoje BMI
Działania w ramach programu Trzymaj Formę!

Uczniowie Szkoły Podstawowej podczas lekcji wychowawczych zostali zmierzeni i zważeni przez pielęgniarkę szkolną w celu obliczenia wskaźnika BMI.

Celem przeprowadzonych działań było uświadamianie przyczyn nadwagi i otyłości, zwrócenie uwagi na nawyki żywieniowe, które utrudniają utrzymanie prawidłowej masy ciała, zrozumienie zależności między zdrowym odżywianiem, aktywnością fizyczną, a prawidłową wagą ciała.

Uczniowie zapoznali się z zasadami, które wspomagają utrzymanie prawidłowej masy ciała.


Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat