Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Konkurs logopedyczny "Łamańce językowe"

Konkurs logopedyczny "Łamańce językowe"
9 maja 2017 roku w naszej szkole odbyła się V edycja konkursu logopedycznego „Łamańce językowe”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy uczęszczają na terapię logopedyczną.
Recytacja trudnych artykulacyjnie tekstów przeplatana była zagadkami słuchowymi i ćwiczeniami motoryki artykulacyjnej. Na zakończenie publiczność podzielona na grupy podjęła się wyzwania - uczniowie wykorzystali komunikację wspomagającą i alternatywną (gesty Makaton, symbole Mówik oraz oprogramowanie Mówik z tabletem), umiejętność czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną oraz umiejętność czytania globalnego.
Jury oceniało poprawność deklamacyjną, kreatywność występujących, pamięć oraz umiejętność posługiwania się komunikacją wspomagającą i alternatywną. Publiczność nagrodziła wszystkich gromkimi brawami. Laureatom wręczono nagrody i dyplomy.
I miejsce
i puchar logopedyczny otrzymały klasy 2Spb i 3SPb. Wyróżnieni: 6SPb, 3SPa, 3Ge. Gratulujemy!

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat