Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Komunikat Dyrektora SOSW - rozliczenie pracy - aneks do zarządzenia

Szanowni Państwo proszę o skontrolowanie maili dla poszczególnych jednostek, gdzie przesyłam nowe zarządzenie wraz z nową tabelą tygodniowego rozliczenia czasu pracy.
Uzasadnienie Rozporządzeń MEN w sprawie zdalnego uczenia i sposobu rozliczania pracy nauczyciela uzyskało już w Polsce dojść jasny opis. Z niego wynika kiedy i w jaki sposób rozumie się zdalne nauczanie, jak rozumie się przygotowanie do zajęć w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczyciela. Stąd potrzeba zweryfikowania poprzedniego zarządzenia celem unormowania wynagrodzenia w miesiącu maju - uwzględnieniem (ewentualnych) godzin ponadwymiarowych.

Zarządzenie wraz z nową tabelą przesyłam na maile:
SP - spsosw@o2.pl
BS i SPdP - zszoswiecim@interia.pl
internat - soswinternatsluzbowy@gmail.com

Z Poważaniem
i Pozdrowieniami
Jacek Polak
Dyrektor SOSW Oświęcim

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat