Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Klub młodego czytelnika

Klub młodego czytelnika
POCZYTAJMY RAZEM!
Promując edukację czytelniczą, grupa chętnych uczniów, w każdy piątek spotyka się na zajęciach czytelniczych w szerszym gronie. Dobór literatury dopasowany jest do tematyki realizowanego tygodniowego ośrodka pracy i w połączeniu z nim stanowi jego integralną całość.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w spotkaniach z książką wykazując się coraz większymi umiejętnościami komunikacyjnymi, bogatszym słownictwem, wiedzą o środowisku przyrodniczym. Wskazują właściwe postępowanie, zwracają uwagę na wzajemny szacunek i dobro. Rozbudzają swoją wyobraźnię przewidując np. zakończenie bajki. Dzięki tym zajęciom dzieci poprawiły zdolność koncentracji uwagi, umiejętność wyciszania nadmiaru emocji oraz relaksacji podczas słuchania czytanego tekstu. Ćwiczą one także pamięć starając się zapamiętać jak najwięcej szczegółów czytanek, by móc poprawnie odpowiedzieć na zadawane przez nauczyciela pytania lub opowiedzieć ich treść.
Przygody bohaterów bajek, baśni, wierszy są dla dzieci także inspiracją do tworzenia niepowtarzalnych prac plastycznych.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat