Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

„Kino Szkoła” 2019

„Kino Szkoła” 2019
Z dzieckiem w świat kultury w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości.

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie uczestniczyli w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej „Kino Szkoła”. W ramach tego programu zobaczyli 10 filmów dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci. Każda projekcja filmowa poprzedzona była prelekcją prowadzoną przez edukatora. Uczniowie utożsamiając się z bohaterami filmów, mogli dokonywać autorefleksji i uczyć się zrozumienia otaczających go procesów społecznych. Wypowiadając się podczas zajęć rozwijali swoje umiejętności komunikacyjne, przełamywali strach przed publicznymi wystąpieniami. Odkrywali wartości, które wdrażali do codziennego życia. Nabywali ogłady i kultury osobistej.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat