Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Festiwalu Piosenki Szkolnej 2016

Festiwalu Piosenki Szkolnej  2016
W dniu 13 kwietnia 2016 r. odbył się Festiwal Piosenki Szkolnej. W konkursie zaprezentowało się około 100 uczestników ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Uczniowie zaprezentowali 32 utwory muzyczne, które oceniane były w kategoriach indywidualnych i grupowych. Komisja w składzie: Małgorzata Zakutyńska, Barbara Frączek i Gabriela Tabaka przyznała wybranym uczestnikom wyróżnienia i nagrody. Ocenie podlegały muzykalność, walory głosowe, dobór repertuaru, ruch sceniczny, wyraz artystyczny.
Konkurs umożliwił uczniom zaprezentować własną kreatywność, zdolności muzyczne i aktorskie.

Nagrody indywidualne otrzymali:
 
I miejsce Alicja Bokota,
II miejsce- Aleksandra Jarząbek,
III miejsce- Andrzej Foks.

Nagrody zespołowe otrzymali:

I miejsce- Klasa 2 Ga,
II miejsce -6 SPa,
III miejsce - 3 Gb.

Nagrody zespołowe otrzymali: klasa 1SPb za udaną premierę, klasa 6 SPc i 5 SPe oraz zespół „Fart”.

Szczególną atrakcją podczas tegorocznego konkursu był gościnny występ zespołu wokalno-tanecznego pt. ”Śpiewające Jeziora” pod kierownictwem mgr Urszuli Daczyńskiej ze Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych z Przeciszowa.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat