Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Europejski Dzień Logopedy

Europejski Dzień Logopedy
marzec 2018 r.
   W ramach Europejskiego Dnia Logopedy  pani Joanna Zając 8 i 13 marca 2018 r. przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dotyczące higieny słuchu. Głównym celem zajęć było uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na samopoczucie i zdrowie człowieka. Zajęcia odbywały się w grupach klasowych. Uczniowie za pomocą metody słownej i  praktycznego  działania zapoznali się: z budową narządu słuchu oraz wpływem hałasu na jego funkcjonowanie, z różnorodnymi źródłami hałasu i jego natężeniem, ze sposobami radzenia sobie z hałasem. Każdy uczeń miał możliwość wykonać doświadczenia przybliżające działanie sprzętów, służących do odsłuchiwania muzyki. Uczestnicy zajęć przekonali się o tym, że delikatny dźwięk może być odczuwany przez ludzkie ucho jak brzmienie o mocnym natężeniu. Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły na  wyciągnięcie wniosków o szkodliwości  słuchania muzyki przez słuchawki.
   Zajęcia z zakresu higieny słuchu wzbogaciły  wiedzę  uczestników, wykształciły w nich postawę prozdrowotną, a tym samym umożliwiły nabycie  przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych związanych z narządem słuchu.                                                                                     

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat