Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Dzień Edukacji Narodowej - pasownie na ucznia.

Dzień Edukacji Narodowej - pasownie na ucznia.
Świętowaliśmy ważne, szkolne święto!
W dniu 12 października 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Program artystyczny został przygotowany przez reprezentantów wszystkich klas szkoły podstawowej. Starsi uczniowie deklamowali humorystyczne wiersze – życzenia dla pracowników szkoły. Młodsze dzieci zaprezentowały układ taneczny do opowiadania „Plastusiowy pamiętnik”.
Na koniec uroczystości najmłodsi uczniowie zostali przyjęci do grona braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat