Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Dyskoteka w rytmie EKO

Dyskoteka w rytmie EKO
11 maja Samorząd Uczniowski wspólnie z uczniami klasy 8c zorganizowali szkolną dyskotekę.
Impreza taneczna odbyła się z udziałem znakomitych mistrzów konsoli DJ Sylwestra i DJ Damiana. Dzieci przygotowały ciekawe stroje, wykorzystując do tego surowce wtórne i surowce ekologiczne. Wszyscy uczestnicy wzięli  udział w zbiórce odpadów: plastikowych nakrętek i zużytych baterii. Podczas zabawy nie zabrakło muzycznych hitów oraz blasku kolorowych świateł.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat