Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Dyplomy dla naszych Nauczycieli

Dyplomy dla naszych Nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Krakowie nagrodziło dyplomem dwie nasze nauczycielki: panią Annę Kupiec i panią Elżbietę Jurecką. Wyróżnienie to zostało im przyznane za zajęcie III miejsca w etapie rejonowym konkursu na scenariusz zajęć pozalekcyjnych o tematyce dotyczącej selektywnej gospodarki odpadami w ramach projektu ekologicznego "Czysta Małopolska".
Serdecznie gratulujemy!

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat