Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Badania słuchu

Badania słuchu
W dniach od 24 lutego do 07 marca 2014r. przeprowadzone zostały przesiewowe badania słuchu z wykorzystaniem multimedialnego systemu  „Słyszę 2005”.
Od sześciu lat systematycznie sprawdzamy słuch nowo przybyłym uczniom oraz tym, którzy mieli niezadawalające wyniki w roku poprzednim.
W bieżącym roku szkolnym przebadano 28 uczniów Szkoły Podstawowej. Po analizie wyników wydano szesnaście skierowań do audiologa celem weryfikacji uzyskanych wyników.
Badanie słuchu oparte jest na audiometrycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz na testowaniu mowy              w szumie. Poprzez wczesną diagnozę zaburzeń słuchu oraz po dostosowaniu odpowiednich zindywidualizowanych form rewalidacji możemy znacząco wspomóc proces zdobywania nowych umiejętności naszych uczniów.
Badanie przeprowadziła neurologopeda Monika Hejnar-Nowak

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat