Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Apel porządkowy

Apel porządkowy
Dbamy o bezpieczeństwo...
Dnia 30 września 2016 r. odbył się w szkole apel porządkowy, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego przedstawili prezentacje multimedialną, która przypomniała uczniom zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Podczas apelu omówione zostały również zasady właściwego zachowania podczas lekcji, przerw śródlekcyjnych oraz zajęć świetlicowych.
Tego dnia obchodzili swoje święto chłopcy. Z okazji „Dnia Chłopaka” przedstawicielka SU złożyła wszystkim kolegom serdeczne życzenia i wręczyła słodkie upominki. 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat