Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Apel BHP

Apel BHP
23 września 2021 roku odbył się w naszej szkole apel pt. „Bezpieczna droga do szkoły i domu”.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego omówili zasady prawidłowego i bezpiecznego poruszania się pieszych uczestników ruchu drogowego oraz zwrócono uwagę na zachowanie ostrożności w kontaktach z obcymi. Podczas apelu przypomniano również o konieczności stosowania się do regulaminów szkolnych oraz konsekwencjach niebezpiecznego zachowania. Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał odblask zapewniający mu bezpieczeństwo na drodze.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat