Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Akademia kreatywności – polisensoryczne warszaty plastyczne.

Akademia kreatywności – polisensoryczne warszaty plastyczne.
W odpowiedzi na zainteresowania uczniów i ogromną potrzebę wielozmysłowego poznawania świata 28 lutego odbyły się pierwsze z zaplanowanego cyklu zajęć prowadzonego nową metodą „SENSOPLASTYKA”.
Nadrzędnym jej celem jest wspieranie konstruktywnego rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych, a także stymulacja wszystkich zmysłów, rozwój komunikacji, motoryki, świadomości ciała i przestrzeni, słowem optymalny rozwój całego organizmu.
Sensoplastyka to polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości. Dzieci pracują w wygodnym ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia, w odpowiednio przygotowanym otoczeniu. Na zajęciach wykorzystywane są materiały sensoryczne tworzone tylko i wyłącznie z bezpiecznych artykułów spożywczych.
Pierwsze zajęcia pt. „Artystyczny nieład” nawiązywały do zimy, a więc związane były z białym kolorem. Uczniowie robili śnieg, smalec, dywan sensoryczny z wykorzystaniem między innymi ryżu, kaszki; stemplowali budyniem, dodawali aromaty uzyskując różne zapachy.
Zaciekawienie, radość i szczęście trwały od początku do końca zajęć.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat