Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Akademia kreatywności c.d.

Akademia kreatywności c.d.
Sensoplastyka.
Kontynuujemy zajęcia metodą Sensoplastyczną. Zauważamy jej duży wpływ na rozwój poznawczy, sensomotoryczny i społeczno – emocjonalny naszych uczniów.
Sensoplastyka to polisensoryczna, multikolorowa i wielozapachowa przestrzeń możliwości. Wpływa na optymalny rozwój całego organizmu.
Materiały sensoryczne na zajęciach opierają się wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. Przygotowujemy wolną przestrzeń. Pracujemy w ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia, nie zakłócając w ten sposób naturalnego procesu spontanicznej aktywności twórczej ucznia. Zadajemy pytania zamiast wydawać polecenia. Dostrzegamy sytuacje trudne i wspieramy w ich doświadczaniu. Dzieci są kreatywne, twórcze, lepią, sypią, gniotą, malują, formują kształty, wielozmysłowo poznają i przetwarzają świat wychodząc poza schemat, a przy tym znakomicie rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne.
Zobaczcie nasze fotki.

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat