Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

8-9 maja 2023

8-9 maja 2023
# Laboratorium Przyszłości. Projekt współfinansowany przez PNWM.

Spotkanie z uczniami z Mölln pt. „Podróże w czasie i przestrzeni”


Poniedziałek 8 maja 2023 r.

W godzinach wieczornych, na dworcu PKP w Katowicach, Pani Agnieszka powitała grupę czternastu uczniów i czworo nauczycieli z Mölln. Do miejsca pobytu i realizacji projektu w Oświęcimiu goście przybyli późnym wieczorem. Po smacznej kolacji zostali zakwaterowani w komfortowych pokojach Internatu SOSW w Oświęcimiu.

 

Wtorek 9 maja 2023 r.

Po śniadaniu goście udali się na uroczystość powitania w auli szkolnej, w której zebrali się przedstawiciele Szkoły Podstawowej, Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie na widowni odśpiewali wesołe piosenki na powitanie w języku polskim i niemieckim. Oficjalnego powitania dokonał Dyrektor SOSW w Oświęcimiu im. Zofii Posmysz. Podczas wcześniej przygotowanej prezentacji poznawaliśmy każdego gościa indywidualnie, jego zdjęcie, opis ważnych cech oraz zainteresowania.

W celu ułatwienia kontaktów wszyscy uczestnicy projektu otrzymali identyfikatory z imieniem i logo projektu. Po powitaniu odbyły się wspólne zajęcia tematyczne, związane z tytułem projektu, w trzech grupach. Grupa teatralna uczestniczyła w warsztatach przygotowujących do przedstawienia pt. „Poszukiwanie kapsuły czasu”. Uczestnicy zajęć muzycznych tworzyli oprawę dźwiękową do przedstawienia. Na plastycznych pozostali uczestnicy ozdabiali płócienne torby logo projektu oraz własnymi pomysłami związanymi z przewodnim hasłem projektu.

Nauczyciele z Mölln oglądali siedzibę SOSW, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i rozwiązania architektoniczne dostosowane do potrzeb uczniów SOSW.

Zwrócili też uwagę na przygotowane dekoracje związane z projektem: proporce, flagi i scenografię w holu szkoły przedstawiającą lądowanie rakiety w kosmosie.

Po obiedzie goście z Niemiec i uczniowie z Polski uczestniczyli w zwiedzaniu tuneli zamku Piastowskiego w Oświęcimiu. Podczas „gry ulicznej” na plantach nad Sołą współpracowali przy wykonywaniu zadań plastycznych, zręcznościowych i ruchowych.

Po kolacji w Internacie była super dyskoteka i zabawy integracyjne.

Podczas spotkania opiekunów ze strony niemieckiej i polskiej wymieniane były doświadczenia i wrażenia dotyczące realizacji projektu.

 

Podczas uroczystości powitania, zajęć dydaktycznych i „gry ulicznej” wykorzystano dyktafon, aparat fotograficzny i kamerę, które szkoła otrzymała w ramach programu Laboratorium Przyszłości.


Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat