Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

23 lutego 2023 bis

23 lutego 2023 bis
Aktywna Tablica - projekt rządowy
W związku z realizacją rządowego programu Aktywna Tablica w roku szkolnym 2022/23 powstała „Międzyszkolna sieć współpracy” nauczycieli szkół: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu i Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach. W ramach współpracy nauczyciele wymienili się zgromadzonymi doświadczeniami, ciekawymi adresami stron internetowych, które można wykorzystać na zajęciach lekcyjnych, zaprezentowali możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz sprzętu pozyskanego w ramach programu rządowego Aktywna Tablica. Na jednym ze spotkań w naszej szkole TIK wykorzystaliśmy do przedstawienia prezentacji multimedialnej i szerokiego spektrum funkcji jakie posiada program. W naszej szkole na bieżąco, w ramach lekcji, ale również pracy Samorządu Uczniowskiego wykorzystujemy TIK podczas apeli tematycznych, porządkowych, informacyjnych oraz okolicznościowych.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat