Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

22 maja 2024

22 maja 2024
Dzień Patronki Szkoły 

W dniu 22.05.2024r w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście Dzień Patronki placówki. Jest nią 𝐙𝐨𝐟𝐢𝐚 𝐏𝐨𝐬𝐦𝐲𝐬𝐳, była więźniarka KL Auschwitz. Słynna pisarka i scenarzystka odeszła w oświęcimskim hospicjum w sierpniu 2022 r. w wieku 99 lat. Spoczęła na miejscowym cmentarzu komunalnym. Pani Zofia podkreślała, że bycie patronką naszej placówki jest dla Niej największą nagrodą, większą aniżeli wszelkie medale i krzyże zasługi, które otrzymała z rąk najważniejszych dostojników. Przypomniał o tym podczas dzisiejszej uroczystości w SOSW długoletni przyjaciel Zofii Posmysz, radny powiatowy Leszek Szuster.

Andrzej Skrzypiński – Starosta Oświęcimski również wspominał postać p. Zofii. Podczas uroczystości wypełnionej programem artystycznym pt.: „Zofia moja przyjaciółka” opowiadającym o przyjaźniach i codzienności obozowej Zofii, w którym wystąpili podopieczni Ośrodka, zaapelował on do uczniów, by pamiętali o patronce swojej placówki i jej wspaniałej drodze życiowej. Wraz z wicestarostą Teresą Jankowską i członkiem zarządu powiatu Jerzym Mieszczakiem oraz pozostałymi gośćmi: dyrektorem MDSM – Joanną Klęczar-Deodat, Barbarę Daczyńską z MDSM, współtwórczynią filmu o przyjaźni Zofii Posmysz ze swoją towarzyszką obozowej niedoli Martą Sawicką. Jadwigą Dąbrowską emerytowanym pracownikiem Muzeum Aschwitz - Birkenau, wicedyrektorem Muzeum Auschwitz Andrzejem Kacorzykiem i ks. dr Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu - starosta oddał hołd śp. Zofii Posmysz przed portretem patronki, dziełem artysty Andrzeja Domarzewskiego. Twórca został dziś uhonorowany tytułem Przyjaciela Ośrodka przyznanym przez dyrekcję placówki, grono pedagogiczne i uczniów.

Dyrektor SOSW Jacek Polak podziękował wszystkim zgromadzonym gościom za wsparcie placówki.


 

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat