Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

13 grudnia 2022

13 grudnia 2022
„Bez szkolnej ławy - Kolędnicy” - zajęcia warsztatowe w Muzeum Zamek w Oświęcimiu
„Za nim pójdziemy po kolędzie. Strój - Rekwizyt - Tradycja. Plastyka obrzędowa”  - to tytuł wystawy, którą postanowiliśmy zobaczyć i poznać ludowe tradycje, zwyczaje i obrzędy kolędowania. W nawiązaniu do wystawy uczniowie klas 5c i 6d wykonali na warsztatach maski Turonia.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat