Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim

Ważne informacje

Informator na temat dostępu do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Poradach Obywatelskich i Mediacji w Powiecie Oświęcimskim

Informator na temat dostępu do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Poradach Obywatelskich i Mediacji w Powiecie Oświęcimskim

Na stronie internetowej  www.dogma.org.pl  pod linkiem https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-oswiecimski/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu.

 

Zofia Posmysz - Patron Ośrodka - nie żyje

Zofia Posmysz - Patron Ośrodka - nie żyje

Z poczuciem bólu i ogromnej straty żegnamy Naszą Ukochaną Patronkę Zofię Posmysz. Wczoraj (08.08.2022 r.) w godzinach porannych zmarła w wieku 99 lat. Prawie dwa lata temu, na wniosek naszej szkolnej społeczności, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 września 2020 roku, Zofia Posmysz, jako Patron Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na stałe związała się z Ośrodkiem i wpisała się w jego długoletnią historię.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu współpracuje z niemiecką szkołą Schule Stainfeld w Mölln od 2005 roku. W ramach współpracy realizowane są projekty Wymiany Młodzieży, których celem jest poznanie zachodnich sąsiadów, ich tradycji i kultury, wspólne działanie, rozwijanie zdolności interpersonalnych i zdobywanie nowych doświadczeń. Współpraca zagraniczna to także przekazywanie wiedzy o naszym kraju. Projekty finansowo i merytorycznie wspiera organizacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).
 

Oferta

Szkoła Podstawowa organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie lekkie, umiarkowane lub znaczne, głębokie, autyzm, niepełnosprawność ruchową, orzeczone deficyty słuchowe  i wzrokowe oraz niepełnosprawności sprzężone. 

WOKRO
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu w latach 2022-2026 - jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy - będzie realizował zadania wsparcia rodzin, w ramach programu kompleksowego "Za życiem".

Zadaniem tego programu (w ramach działania 2.4) jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu oraz zagrożonemu niepełnosprawnością dostępu do pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzinom kompetentnej i miarodajnej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Zadaniem "Za życiem" jest opieka i wsparcie w procesach rehabilitacji i rewalidacji, a także pomocy w życiu codziennym - w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny.
Opieka dedykowana jest dla dzieci w wieku do 3 roku życia i powyżej 3 roku życia. W ramach pomocy WOKRO - SOSW przewiduje realizację zajęć w zakresie:
 • - rehabilitacji/fizjoterapii
 • - zajęć pedagogicznych/ terapeutycznych (w ramach metod oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, neurologopedii i integracji sensorycznej).
Oznacza to, że dzieci z ograniczeniami ruchowymi, z zaburzeniami sensoryki (percepcji), z deficytami neurologicznymi, z zaburzeniami orientacji przestrzennej, z zaburzeniami czucia i innymi, po konsultacjach z lekarzem pierwszego kontaktu lub poradnią psychologiczno-pedagogiczną (od 3 roku życia), ze skierowaniem, może zostać objęty opieką WOKRO.

Program zostanie uruchomiony niezwłocznie po podpisaniu porozumienia między samorządem powiatowym a MEN i przekazaniu na dobro WOKRO dotacji rządowej. Program z uwagi na koszt będzie realizowany po wyłonieniu podmiotów i osób fizycznych realizujących program "Za życiem". WOKRO poszukuje wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu rehabilitacji/fizjoterapii.

Nabór do programu zostanie podany do wiadomości zainteresowanych w lokalnych mediach elektronicznych i społecznościowych, ale także poprzez strony internetowe WOKRO i SOSW (Szkoła Podstawowa), także poprzez facebook i specjalnie tworzoną stronę www WOKRO Oświęcim.

KONTAKT

 Szkoła Podstawowa w SOSW im. Zofii Posmysz
32-600 Oświęcim ul. Obozowa 31
soswobozowa40@o2.pl
tel. 33 84 301 71
Sekretariat czynny w godzinach 7.00-15.00


 

 

Zapewniamy:
opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogów,
pomoc psychologa i pedagoga,

opiekę w internacie dla uczniów z poza Oświęcimia,
zajęcia rewalidacyjne,
możliwość rozwoju aktywności poznawczej i twórczej,
wspieranie rozwoju uczniów stosując nowoczesne metody i programy terapeutyczne,
pozytywne środowisko wychowawcze,

możliwość prezentacji własnych osiągnięć w środowisku,

możliwość przemieszczania się uczniów niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Zapewniamy opiekę oraz warunki do aktywnego wypoczynku, relaksu i twórczej pracy dziecka w świetlicy czynnej od godziny 7.30 do 14.00 oraz obiady.


 

 

Aktualności

 • 22 czerwca 2023

  O wodzie wszystko wiem, więc oszczędzać wodę chcę”

 • 21 czerwca 2023

  Podsumowanie świetlicowych konkursów plastycznych w roku szkolnym 2022/23

 • 21 czerwca 2023 bis

  "Kolory lata"-zajęcia z Sensoplastyki
 • 19 czerwca 2023

  "Kto nie czyta ten traci...- Planujemy podróż z Mikołajkiem"
 • 16 czerwca 2023

  „Bez szkolnej ławy” – zajęcia warsztatowe w Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Kalendarz

WOKRO

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat