Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim

Ważne informacje

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe trwają od 12 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.
Życzymy wszystkim uczniom, wielu pięknych chwil, wspaniałej zabawy i odpoczynku po trudach ciężkiej pracy.
Pamiętajcie jednak, aby zabawa zawsze była BEZPIECZNA!
Do zobaczenia po feriach.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu współpracuje z niemiecką szkołą Schule Stainfeld w Mölln od 2005 roku. W ramach współpracy realizowane są projekty Wymiany Młodzieży, których celem jest poznanie zachodnich sąsiadów, ich tradycji i kultury, wspólne działanie, rozwijanie zdolności interpersonalnych i zdobywanie nowych doświadczeń. Współpraca zagraniczna to także przekazywanie wiedzy o naszym kraju. Projekty finansowo i merytorycznie wspiera organizacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Projekt pt. Harmonia", w którym w dniach 15-19 maja 2017 r. uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z SOSW w Oświęcimiu był współfinansowany przez Polsko Niemiecką Wymianę Międzynarodową.
 
#Uczymy Ratować

#Uczymy Ratować

HURRRA!!!
POBILIŚMY REKORD!!!
AAC w szkole i na co dzień

AAC w szkole i na co dzień

Program pomocy dla uczniów z problemami w komunikacji werbalnej.
Wspólnie zbudujemy nowy Ośrodek !

Wspólnie zbudujemy nowy Ośrodek !

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na rzecz budowy nowego Ośrodka dla naszych uczniów.
Wpłat można dokonywać na konto Komitetu Społecznego przy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole "MAŁOPOLSKA" o numerze 75 1540 1115 2084 9110 8090 0001 (Bank Ochrony Środowiska SA) z dopiskiem "budowa Ośrodka".
W imieniu podopiecznych i rodziców wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Rada Rodziców
Dyrektor SOSW
Grono pedagogiczne
1 % podatku dla naszej Szkoły

1 % podatku dla naszej Szkoły

 

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na SOSW w Oświęcimiu
 
Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wsparcia naszych starań na rzecz polepszenia warunków nauki uczniów naszej szkoły. Prosimy o przekazanie naszej prośby Państwa bliskim, znajomym oraz wszystkim przyjaciołom Szkoły i zapoznanie się ze szczegółami akcji na stronie Stowarzyszenia www.spsm.edu.pl.
 
 
PRZEKAŻMY 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ!
 
Nr KRS 0000052078 - Cel szczegółowy: SOSW – Szkoła Podstawowa w Oświęcimiu
 
Rekord w resuscytacji

Rekord w resuscytacji

Ustanawianie rekordu, Certyfiakt, dyplom...
Zdrowo jem - więcej wiem!

Zdrowo jem - więcej wiem!

W trosce o zdrowie najmłodszego pokolenia w tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu fundacji BOŚ pt.: „Zdrowo jem, więcej wiem”.

Dołącz do Nas!

Dołącz do Nas!

Zapraszamy do odwiedzania Szkoły Podstawowej !
Rodzice, nauczyciele i pedagodzy szkolni zainteresowani kształceniem dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą odwiedzać Naszą szkołę i korzystać z porad specjalistów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

Uczymy się ratować życie.

Uczymy się ratować życie.

Otrzymaliśmy od  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy materiały do nauki udzielania pierwszej pomocy: płyty instruktażowe, manekiny do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podręczniki do nauki pierwszej pomocy, plansze i inne pomoce dydaktyczne.
Od najmłodszych lat uczymy się  prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia.
Program jest objęty patronatem Ministerstawa Edukacji Narodowej.

Oferta

Szkoła Podstawowa organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie lekkie, umiarkowane lub znaczne, głębokie, autyzm, niepełnosprawność ruchową, orzeczone deficyty słuchowe  i wzrokowe oraz niepełnosprawności sprzężone.  
 

 

 

Zapewniamy:
opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogów,
pomoc psychologa i pedagoga,

opiekę w internacie dla uczniów z poza Oświęcimia,
zajęcia rewalidacyjne,
możliwość rozwoju aktywności poznawczej i twórczej,
wspieranie rozwoju uczniów stosując nowoczesne metody i programy terapeutyczne,
pozytywne środowisko wychowawcze,

możliwość prezentacji własnych osiągnięć w środowisku,

możliwość przemieszczania się uczniów niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Zapewniamy opiekę oraz warunki do aktywnego wypoczynku, relaksu i twórczej pracy dziecka w świetlicy czynnej od godziny 7.30 do 14.00 oraz obiady.


 

 

Aktualności

Kalendarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa w SOSW
32-600 Oświęcim
ul. Obozowa 40
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 84 301 71

Sekretariat czynny w godzinach
7.00-15.00

SOSW w Oświęcimiu
ul. Kościelna 6, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
Dyrektor: Jacek Polak

Komitet Społeczny
przy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole
"MAŁOPOLSKA" w SOSW Oświęcim

32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 40
tel. 0338430171
Przewodnicząca Zarządu: Patrycja Studzińska

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat