O Ośrodku - zmarła Zofia Posmysz - Patron SOSW

Zmarła Zofia Posmysz - Patron SOSW Oświęcim Ludzie w Ośrodku WOKRO
Z poczuciem bólu i ogromnej straty żegnamy Naszą Ukochaną Patronkę Zofię Posmysz. Wczoraj (08.08.2022 r.) w godzinach porannych zmarła w wieku 99 lat. Prawie dwa lata temu, na wniosek naszej szkolnej społeczności, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 września 2020 roku, Zofia Posmysz, jako Patron Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na stałe związała się z Ośrodkiem i wpisała się w jego długoletnią historię.
Dla całej szkolnej społeczności, ale także dla całego powiatu, stało się wielkim zaszczytem i zobowiązaniem nadanie patronatu Ośrodkowi im. Zofii Posmysz, osoby tak znaczącej dla Oświęcimia, dla historii Polski i kultury naszego Kraju. W ciągu ostatnich 10 lat Zofia Posmysz wspierała ideę budowy nowej siedziby SOSW Oświęcim. Wielokrotnie, publicznie apelowała o konieczność zmiany warunków nauki i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wielokrotnie wspierała działalność Ośrodka finansowo, oddając swoje honoraria na poczet bieżącej działalności szkoły podstawowej, branżowej oraz internatu.

Mieliśmy nadzieje na dalsze kontakty z Panią Zofią, w których zawsze przekazywała nam swoją niezwykłą energię, mądrość i wiarę w lepszą przyszłość. Dzisiaj pozostajemy z pamięcią Jej Jasnego Oblicza. Dziękujemy Pani Zofio.

Uczniowie, Rodzice, Pracownicy SOSW Oświęcim
Najważniejszy  w Ośrodku jest człowiek. Zaopiekowany i zaspokojony w swoich wszystkich potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Dobrze zdiagnozowany, wspierany indywidualnie i prowadzony w oparciu o efektywne programy, metody i formy. 

Człowiek w Ośrodku musi osiągnąć sukces i satysfakcję - każdy na miarę swoich maksymalnych możliwości - taki jest fundament funkcjonowania tej placówki.

O sile i skuteczności Ośrodka decydują pedagodzy i pracownicy niepedagogiczni. Wszyscy, na każdym poziomie pracy zawodowej, wdrażani do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, stosują najbardziej efektywne metody i formy działania - stale monitorowane pod kątem ich skuteczności.

Podstawową wartością w SOSW jest szacunek do człowieka - tego, który się uczy i tego, który wykonuje pracę.  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu w
latach 2022-2026 - jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy -
będzie realizował zadania wsparcia
rodzin, w ramach programu kompleksowego "Za życiem".
Zadaniem tego programu (w ramach działania 2.4) jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu oraz zagrożonemu niepełnosprawnością dostępu do pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzinom kompetentnej i miarodajnej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Zadaniem "Za życiem" jest opieka i wsparcie w procesach rehabilitacji i rewalidacji, a także pomocy w życiu codziennym - w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny.

Więcej informacji w dziale Szkoła
Podstawowa i na facebook -
Wokro SoswOswiecim

 

Nasze jednostki

Szkoła Podstawowa

ul. Obozowa 40, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 843 01 71

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 842 21 47, tel. 33 842 32 09

SOSW w Oświęcimiu

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
Dyrektor: Jacek Polak

Branżowa Szkoła I Stopnia

ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 842 21 47
tel. 33 842 32 09

Internat

ul. Obozowa 40, 32-600 Oświęcim
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel. 33 843 21 51