Internat

SOSW Oświęcim
A A A

XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny " Mieszkam w Beskidach"

XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny " Mieszkam w Beskidach"
Kolejny raz pod opieką pani Barbary Michałowskiej, Iwony Pasternak i Agnieszki Sawery nasi wychowankowie wzięli udział
w XX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”. Ich prace zdobyły 8 wyróżnień oraz 3 miejsca honorowane.
 
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej,
                             
Towarzystwo Aktywności Społecznej „Zwyczajni” w Świnnej

HONOROWY PATRONAT: Śląski Kurator Oświaty, Wójt Gminy Świnna

W pierwszym etapie jubileuszowej XX edycji wzięło udział 8500 uczestników z południowej Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy.
W drugim etapie pod ocenę jury trafiło prawie 4 tysiące prac plastycznych wykonanych różnymi technikami.

 
NAGRODY
Ewelina Niedziela- I miejsce
Magdalena Kozłowska-- II miejsce
Tomasz Zgudziak- III miejsce

WYRÓŻNIENIA (8)
Jacek Flasz
Justyna Dusik
Sandra Iskierka
Klaudia Palka
Damian Kiszka
Maria Kozłowska
Anna Skwarczyńska
Joanna Merek


 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat