Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Oferta

Internat zlokalizowany jest w budynku przy ul. Obozowej 40, w tym samym, w którym mieści się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Dysponuje 55 miejscami.
Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Oświęcimiu
, zorganizowaną dla wychowanków Ośrodka zameldowanych poza Oświęcimiem.
 W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Ośrodka dopuszcza się możliwość zamieszkania w internacie uczniów Ośrodka mieszkających na terenie miasta Oświęcimia.
 Internat prowadzi działalność w okresie trwania roku szkolnego (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od nauki.


KONTAKT

Internat w SOSW w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim ul. Obozowa 40
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 843 01 71
tel. 33 843 21 51

SOSW w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim ul. Kościelna 6
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
Dyrektor: Jacek Polak

Komitet Społeczny
przy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole
"MAŁOPOLSKA" w SOSW Oświęcim


32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 40
tel. 33 843 01 71
Przewodnicząca Zarządu: Patrycja Studzińska

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat