Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Zabawa andrzejkowa

Zabawa andrzejkowa
Zgodnie z tradycją w Andrzejki wychowankowie brali udział w wieczorze wróżb.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat