Internat

SOSW Oświęcim
A A A

W cyrku "Arlekin"

W cyrku "Arlekin"
19 marca 15 osobowa grupa wychowanków oglądała najnowsze przedstwienie cyrku "Arlekin". Przedstwienie sprawiło wieką radość wychowankom, gdyż mieli możliwość bezpośredniego udziału w zabawie, a  większość z nich była po raz pierwszy w cyrku.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat