Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Uwaga nauczyciele SOSW - zarzadzenie zdalne nauczanie!!!

Szanowni Państwo,
wobec faktu zamknięcia placówki i odległej perspektywy powrotu, zgodnie z Rozporządzeniami MEN przygotowałem zarządzenie regulujące naszą pracę zdalną, sposób jej przeprowadzenia, nadzorowania i rozliczenia. Zarządzenie działa od dzisiaj tj. od 25. marca 2020 roku do odwołania.

Proszę o wnikliwe przeczytanie i przeanalizowanie treści zarządzenia. Oczywiście sprawa rozliczania zdalnego nauczania w całej Polsce budzi spore emocje i milion interpretacji w jaki sposób należy rozliczyć czas pracy oraz jakie składniki wynagrodzenia za jaką pracę będzie przysługiwać. Odpowiednie zapytania wystosowali dyrektorzy SOSW w Polsce do swoich OP i także ja. Czekamy na odpowiedź i ostateczną "wykładnię" prawną. Moje stanowisko - myślę - jest dla Państwa oczywiste i jednoznaczne. Ale nie jest ono wykładnią prawa. Jeśli tylko prawidłowe rozumienie prawa będzie pozwalało na płacenie wszystkich składników płac to na pewno tak będzie.

Tymczasem, spoczywa na Nas nie lada obowiązek, a nawet spore wyzwanie. Każdy chyba będzie miał okazję zweryfikować swoje deklaracje z awansu zawodowego, że biegle posługuje się technologią informatyczną. Nadszedł ten smutny i trudny czas, kiedy w dość poligonowych warunkach, przyjdzie nam zweryfikować Nasz potencjał. Oczywiście, ze swojej strony podejmuję działania, które może dadzą szansę na bardziej wygodną i sprawną formę komunikacji z młodzieżą, poprzez wdrożenie wygodnej e-platformy. Rozmowy w toku.

Wraz z plikami zarządzenia które zamieszczam do pobrania i przeczytania - obok, odsyłam Państwa, w razie wątpliwości do Przełożonych.

Z informacji, które zbieram od wicedyrektorów i kierownika internatu, ale także od pedagogów, wiem, że jesteśmy zmobilizowani i gotowi do wspierania Naszych Wychowanków. Wiem też, co wzruszające, że sami Wychowankowie, przejawiają ogromną potrzebę kontaktu z Nami, a także pokładają w Nas (nawet nieuświadomioną) wielką Ufność. To zobowiązujące, a dla mnie ogromnie wzruszające.

Brakuje mi kontaktu z Wami, nawet jeśli dla niektórych brzmi to dziwnie i obco. Jestem mocno z Wami w Naszych wysiłkach i dokładam starań, abyśmy wszyscy wyszli z tej sytuacji z minimalnymi stratami.
Wszystkiego Dobrego! Zdrowia ponad wszystko i roztropności.
Jacek Polak

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat