Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Spotkanie z POLICJANTKĄ

Spotkanie z POLICJANTKĄ
... nie dla cyberprzemocy
10-go grudnia spotkała się z naszymi wychowankami, p.Marzena Ptasińska z Zespołu
Do Spraw Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Pogadanka na temat cyberprzemocy w naszym życiu oraz sposobach obrony przed nią zainteresowała słuchaczy.
Było to bardzo pouczające spotkanie.
Czekając na naszego Gościa  z zapałem kolędowaliśmy pod batutą p. Kierownik.
Wyszło jak zwykle śpiewająco.....

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat