Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Spotkanie z Policjantem

Spotkanie z Policjantem
... całkiem na poważnie
Dnia 24.09.2014 r. o godzinie 18.00 na jadalni odbyła się prelekcja z aspirantem p. Łukaszem Madeją,
dotycząca bezpieczeństwa na drodze oraz obowiązków i praw uczestników ruchu drogowego. 
Temat poważny to i miny wychowanków poważne.
Uzyskaliśmy odpowiedzi na wiele pytań.
Jeszcze raz dziękujemy.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat