Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Spotkanie z panią z POLICJI

Spotkanie z policjantką
Spotkanie z policjantką

9 maja 2013 
Odwiedził na ważny gość, pani M. Ptasińska, funkcjonariusz policji do spraw nieletnich.
Pani z policji spotkała się z wychowankami grup III - VI, aby przeprowadzić z młodzieżą pogadankę 
na temat  bezpieczeństwa, praw i obowiązków młodych ludzi w kontaktach z policją.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat