Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Porządek dzisiejszej Rady Pedagogicznej zdalnej - ważne!

W materiale - porządek posiedzenia. Instruktaż do sposobu procedowania. Techniczne aspekty udziału w zebraniu, protokołowanie. Propozycja nowego Regulaminu Rady Pedagogiczne - celem uwzględnienia zapisu Rozporządzenia MEN o zdalnym funkcjonowaniu placówek oświatowych.
Szanowni Państwo.
Do pierwszej sesji zebrania Rady Pedagogicznej (patrz tabelka w aktualnościach i wpisie "Test skype dla Rady Pedagogicznej i RP online") pozostało 2 godziny. W tej wiadomości zamieszczę plik do pobrania. Plik zawiera propozycję nowego Regulaminu Rady Pedagogicznej SOSW Oświęcim. Treść regulaminu w 98% jest powieleniem treści poprzedniego (aktualnego do dzisiaj) regulaminu, stanowiącego wcześniej załącznik do Statutu Ośrodka. W treści starego pojawiały się sformułowania i nazwy kompletnie nieadekwatne do stanu obecnego placówki i prawa oświatowego. Zasadnicze zmiany, tj. dopisanie interesujących nas regulacji zdalnego procedowania Rady Pedagogicznej SOSW pozwoliłem sobie - dość "jaskrawo" zaznaczyć w tekście. Proszę o zapoznanie się z treścią regulaminu celem przeanalizowania jego zapisów pod kątem akceptacji, albo też potrzeby wniesienia uwag. Ostatecznie zaś, jeśli Państwo uznają, że jego treść jest do zaakceptowania, to - zgodnie z porządkiem zebrania - poddam pod głosowanie zatwierdzenie tego regulaminu.

Po zatwierdzeniu regulaminu, już zgodnie z prawem, będziemy mogli poddać pod głosowanie akceptację nowego projektu organizacyjnego SOSW na nowy rok szkolny 2020/2021. I te dwa punkty wypełnimy jako istotę zebrania. Dlatego też bardzo proszę o zapoznanie się przed swoją sesją Rady Pedagogiczną z treścią.

Co do technicznego przeprowadzenia sesji. Dla porządku, czytelności zebrania. Zastosujmy kilka elementarnych zasad:
1) wyizolujmy pomieszczenie, w którym siedzimy (w domu) od dźwięków, ewentualnych odgłosów życia rodzinnego (zaledwie na 15 - 20 minut)
2) kto może posłużyć się słuchawkami - bardzo proszę - to spowoduje, że głośniki komputera nie będą sprzężone z mikrofonem i w ten sposób unikniemy tych piskliwych dźwięków
3) każdą sesję rozpocznę od sprawdzenia obecności i jednocześnie od ustalenia czy wywołana osoba mnie słyszy oraz czy sama skutecznie może dźwiękiem (poprzez swój mikrofon) przekazać swoje stanowisko.
4) po sprawdzeniu obecności przedstawię (dokonam ustalenia porządku zebrania z Państwa akceptacją)
5) przedstawię treść nowego Regulaminu Rady Pedagogicznej ze wskazaniem istotnych zapisów
6) przegłosujemy akceptację lub zastrzeżenia i ustalimy ostateczną treść Regulaminu Rady Pedagogicznej SOSW
7) zadam pytanie czy wszyscy znają organizację roku na podstawie otrzymanych przydziałów
8) kto będzie chciał zabrać głos napisze to w czacie
9 ) głosu udzielać będę pojedynczo do wyczerpania chętnych, a milczenie i brak zgłoszeń do wypowiedzi - na czacie (pisemna forma komunikacji w trakcie wideospotkania), uznam za Państwa zgodą - jako aprobatę treści Regulaminu i Uchwały Rady Pedagogicznej SOSW.
10) całość sesji będzie protokołowana przez wskazaną (przez wicedyrektora lub kierownika internatu) osobę.
W zasadzie to tyle.

Plik z Regulaminem prześlę także wyprzedzająco na maile (wasze wspólne stworzone do wewnętrznej komunikacji - tak jak wczoraj przy teście)
Wzorem dnia wczorajszego i udanego testu - link do sesji na 10 minut przed połączeniem.
W przypadku SP będą dwa linki do dwóch sesji. Tak jak tabelka mówi. Podział na grupy w SP do sesji zakładam, że został już przeprowadzony i nauczyciele są przyporządkowani do konkretnego połączenia
Jacek Polak

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat