Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Nowy rok szkolny 2016/2017

Nowy rok szkolny 2016/2017
Z powrotem w Szkole !!! 
                     


                                                               „
CZAS NAUCZY CZŁOWIEKA WSZYSTKIEGO
                                                                     
Z okazji noweg  roku szkolnego 2016 / 2017
życzymy wszystkim Wychowankom, by pobyt w Internacie był fascynującą przygodą, odkrywaniem nowych dróg, odnajdywaniem siebie, zdobywaniem pozytywnych doświadczeń, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań.
Niech Internat będzie Waszym domem, miejscem radości
i samych pozytywnych przeżyć.
 
Wychowawcom oraz wszystkim pracownikom Internatu życzymy, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.
 
Rodzicom i opiekunom życzymy, by ten nowy rok szkolny przyniósł
poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia
oraz nadziei związanych z przyszłością ich dzieci.
 
 
Kierownictwo i kadra Internatu

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat