Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Najstraszniejszy śmieciowy potwór - aktualizacja!

Najstraszniejszy śmieciowy potwór
Najstraszniejszy śmieciowy potwór
... Koty to dranie ?
Wychowankowie internatu tworzyli " Najstraszniejszego śmieciowego potwora".
Ów "potwór" miał w tym roku przybrać postać kota.
Prace wykonane zostały z surowców wtórnych i wezmą udział w konkursie organizowanym
przez Ośrodek Kuli ury w Brzeszczach.
.....Mamy wyniki !!!
27 maja ogłoszono wyniki konkursu.
Masz kot "RATUMBA" zdobył jedną z nagród,
a koty "PITUŚ"  i  "SUPER KOT" zostały wyróżnione.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat