Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Apel porządkowy

Apel porządkowy
... nowy rok szkolny 
Samorząd Wychowanków Internatu w składzie :
Przewodniczący Samorządu Wychowanków – Krzysztof Frydel
Zastępca Przewodniczącego Samorządu – Wiktoria Szerszeń
Osoba wspomagająca prace Samorządu – 
Jacek Flasz

Opiekunowie Samorządu  : wych. Barbara Jakóbik i wych. Miłosz Chorabik
 
16 września, oficjalnie rozpoczął swoje urzędowanie apelem porządkowym.  
Poruszano na nim sprawy bezpieczeństwa oraz organizacji nowego roku szkolnego w internacie.
                        

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat