Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Apel

13 września 2016
 13 września 2016
... nie tylko porządkowy
Rok szkolny 2016/2017 w internacie rozpoczęty.
Samorząd  (świeżo głosami młodzieży wybrany)przedstawił się społeczności internatu.
Dyrektor Ośrodka p. Jacek Polak oficjalnie przedstawił nową kierownik internatu panią Urszulę Matwiejczyk.
Wychowankom  po raz kolejny przypomniane zostały ich prawa i obowiązki.
Szczególną uwagę poświęcono  bezpieczeństwu w internacie oraz zapewnieniu domowej atmosfery.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat