Internat

SOSW Oświęcim
A A A

9 Listopad 2022

9 Listopad 2022
Spotkanie z pielęgniarką
Spotkanie z p. pielęgniarką – 09.11.2022r.
W gabinecie profilaktyki medycznej dziewczęta z grupy III i IV uczestniczyły
w pogadance dotyczącej higieny okresu dojrzewania. Po zajęciach był czas na słodki relax
i utrwalenie zdobytych wiadomości.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat