Internat

SOSW Oświęcim
A A A

7 października 2021

7 października 2021
Otrzęsiny
Specjalnie dla nowych wychowanków Internatu, Samorząd zorganizował otrzęsiny, po przejściu przez wszystkie niełatwe próby nastąpiło uroczyste złożenie przysięgi.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat