Internat

SOSW Oświęcim
A A A

7 czerwca 2017

7 czerwca 2017
Wycieczka do ZOO we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat