Internat

SOSW Oświęcim
A A A

6 Października 2022

6 Października 2022
Projekt "Już Pływam"
W roku szkolnym 2022/2023 kontynuujemy projekt "Już Pływam" jak zawsze pierwsze zajęcia z wyraźnym zaakcentowaniem regulaminu i szeroko pojętej kwestii bezpieczeństwa. W tym roku ze względu na wielu nowo przyjętych wychowanków. Postanowiliśmy utworzyć dodatkową grupę. Gdy tylko wyrównają poziom zostaną włączeni w istniejące już grupy. 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat