Internat

SOSW Oświęcim
A A A

5 marca 2019

5 marca 2019
Wyjście do Domu Kultury
Samorząd internatu nawiązał współprace z  nowo otwartym Osiedlowym Domem Kultury.
Wychowankowie zapoznali się z oferta nowej placówki. Instruktorzy oprowadzili nas po obiekcie. mieliśmy możliwość 
skorzystania z pracowni multimedialnej, czytelni gazet i kącika gier.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat