Internat

SOSW Oświęcim
A A A

5 czerwca

5 czerwca
Wizyta przyjaciół z Mölln
Ognisko integracyjne oraz dyskoteka....

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat