Internat

SOSW Oświęcim
A A A

31 stycznia 2022

31 stycznia 2022
Nasze świetlice
Od początku drugiego semestru znajdujemy się w nowym pięknym budynku.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat